PKWiU 01.49.21.0 - Miód naturalny

Stawka VAT: 5%
Podstawa prawna: poz. 14 zał. nr 10 do ustawy
Powiązanie CN-2007: 0409 00 00
Uwagi: