PKWiU 01.28.19.0 - Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne

Stawka VAT: 5% – koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podstawa prawna: poz. 13 zał. nr 10 do ustawy
Powiązanie CN-2007: 0709 90 40,0910 20 10,0910 30 00,0910 91 10,0910 99 10,0910 99 31,0910 99 33,0910 99 50,0910 99 60,0910 99 91
Uwagi: